Categories: General
      Date: May 23, 2012
     Title: Ćw. terenowe 2012
Ćwiczenia terenowe w 2012 r. - Budy Grabskie

Uwaga!. Nowe fotografie z ćwiczeń terenowych odbywających się do dn. 24 maja 2012 r. zamieszczono na stronie:

http://geoeko.geo.uni.lodz.pl/index.php?mact=Gallery,m6e73e,default,1&m6e73edir=Budy-Grabskie-2012&m6e73ereturnid=60&page=60